Introduktion
Introduktion
Introduktion

Vi är en alternativ investeringsfond inriktad mot nordiska tillväxtbolag.

Vi är en alternativ investeringsfond inriktad mot nordiska tillväxtbolag.

Vi är en alternativ investeringsfond inriktad mot nordiska tillväxtbolag.

1

Direktinvestering i tillväxtbolag genom att agera som ankarinvesterare i kapitalanskaffningar

1

Direktinvestering i tillväxtbolag genom att agera som ankarinvesterare i kapitalanskaffningar

1

Direktinvestering i tillväxtbolag genom att agera som ankarinvesterare i kapitalanskaffningar

2

Strategiskt fokus på innovation och tillväxt mot Nordens tillväxtbolag

2

Strategiskt fokus på innovation och tillväxt mot Nordens tillväxtbolag

2

Strategiskt fokus på innovation och tillväxt mot Nordens tillväxtbolag

3

Omfattande expertis inom tillväxtsegmentet och deras utmaningar

3

Omfattande expertis inom tillväxtsegmentet och deras utmaningar

3

Omfattande expertis inom tillväxtsegmentet och deras utmaningar

Vi är en alternativ investeringsfond inriktad mot nordiska tillväxtbolag.

Vi är en alternativ investeringsfond inriktad mot nordiska tillväxtbolag.

Vi är en alternativ investeringsfond inriktad mot nordiska tillväxtbolag.

JEQ Capital grundades med en vision att realisera den omätbara potentialen inom mikrokapitalsegmentet. Genom noggrann analys och en djup insikt inom branschen strävar vi efter att identifiera blomstrande företag och följa deras utvecklingsresa.


Vår unika förmåga att förstå och analysera tillväxtföretag gör det möjligt för oss att inte bara skapa, utan även belysa värde i dessa företag.

Tillstånd:
Registrerad AIF-förvaltare. Förvaltning av alternativa investeringsfonder som inte överstiger vissa tröskelvärden, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2 kap. 3 §. "Institutnummer hos FI 62890.

Onoterade portföljbolag
Medarbetare

VD

Alexander har sedan 2016 arbetat som professionell investerare på heltid med fokus på tillväxtbolag. Alexander är utöver ägare och styrelseledamot i Corpura Fondkommission samt bl. a styrelseledamot i noterade Ellwee och DanCann Pharma.

Ordförande

Love grundade Jinderman & Partners 2019 efter fem år som professionell investerare med fokus på tekniksektorn. Dessförinnan har Love grundat och drivit flera bolag inom nöjessektorn. Love har erfarenhet från noterad miljö som VD för Invajo Technologies AB.

Advisory Board

Fredrik är erfaren civilekonom med över ett decenniums erfarenhet inom investment banking. Han ledde Corpura Fondkommission som VD och delägare och har tidigare erfaranhet från bland annat Danske Bank och Sedermera Fondkommision där han jobbat inom instituional banking och proprietary trading. Fredrik ger aktivt råd, investerar och sitter i styrelser med fokus på finansiella och strategiska frågor.

Rådmansgatan 84. 113 29 Stockholm
Rådmansgatan 84
113 29 Stockholm
JEQ Capital AB ©2023
JEQ Capital AB
©2023